JAKAVERSE ประกาศปิดดีลระดมทุนรอบ Seed เพิ่มอีก 2 ล้านเหรียญ !!

JAKAVERSE แพลตฟอร์มเมต้าเวิร์สชื่อดัง ประกาศปิดระดมทุนรอบ Seed 2 ล้านเหรียญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้า Jakaverse ได้ผ่านการระดมทุนรอบ Seed และ Pre Series A ประสบความสำเร็จมาแล้ว จาก กลุ่ม Food Factors (Singha Corp.) , Titan Captital , Richest เป็นต้น ในการประกาศครั้งนี้ ส่งผลให้ส่งผลให้ราคาเหรียญ JK ปรับตัวสูงขึ้น ทันทีอีก 10% กว่า

ทั้งนี้ในรายละเอียดว่าปิดระดมทุนจากองค์กรใด จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในงานแถลงข่าว Jakaverse Interstellar

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: JAKAVERSE