นักวิจัยจาก MIT ได้ทำการทดลอง GPT-4 ว่ามันจะมีความสามารถสักแค่ไหน โดยให้มาลองทำข้อสอบ MIT ผลปรากฎว่าทำได้ถูก 90% จากข้อสอบทั้งหมด

ต้องบอกก่อนว่างานวิจัยนี้มีการทดลองที่เฉพาะตัว พวกเขาใช้วิธีต่างๆเช่นการหา Prompt, การบอกให้ AI เป็นคนเสมือน, หรือวิธีต่างๆ พวกเขานำกลยุทธมารวมกันเป็น 2-3 prompts ที่ใช้ในการทดลอง

การทดลองนั้นใช้ข้อสอบจาก 30 คอร์ส จะมีทั้งหมด 4,550 คำถาม โดยตอนแรกจะสอนเจ้า GPT-4 โดยใช้ 90% ของคำถาม แล้วนำ 10% ของคำถามไปทดสอบจริงๆ

ผลก็คือทำข้อสอบได้ถูก 90% ซึ่งถือว่าสูงมากเพราะข้อสอบ MIT นั้นแน่นอนว่ายากสุดๆ อย่างไรก็ตามนักวิจัยบอกว่าหากใช้ทริกพิเศษในการเขียน prompt แล้วละก็จะทำให้มันทำข้อสอบได้ถูกถึง 100% ไม่มีข้อผิดพลาดเลยทีเดียว