เมื่อวานนี้ McKinsey ได้ออกรายงานฉบับใหม่ บอกว่าเทคโนโลยี Generative AI จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับเศรษฐกิจโลก หรือราวๆ 1.5 แสนล้านบาทเลยทีเดียว

“Generative AI จะช่วยเพิ่มมูลค่าได้ 2.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์ต่อปี จาก 63 การใช้งานที่พวกเราวิเคราะห์” รายงานเผย

การมาของ Generative AI อย่าง ChatGPT, Stable Diffusion, และอีกมาก ช่วยให้คนทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาถูกปรับใช้ในหลายกรณีตั้งแต่การวินิจฉัยโรคที่ซับซ้อน ไปจนถึงการสร้างงานศิลปะ

รายงานได้เน้นว่าธนาคาร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ชีวิต จะได้รับผลสูงสุดจากการมาของ AI นี้

สิ่งที่อธิบายมานั้นก็มีจุดที่น่ากลัวเพราะทาง McKinsey ชี้ว่า AI กับเทคโนโลยีปัจจุบันอาจเข้ามาแทน 60%-70% ของงานมนุษย์ปัจจุบันได้เลย และมั่นใจว่าครึ่งนึงของเวลาที่ใช้ทำงานในปัจจุบัน จะถูกแทนที่ด้วยพวกมันภายในปี 2030 ถึง 2060 นี้

อย่างไรก็ตามทางด้าน PWC ก็เคยตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับ AI และบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียง 15.7 พันล้านดอลลาร์เท่านั้น

หากสิ่งที่ McKinsey คาดการณ์เป็นจริงคงจะมีหลายๆเรื่องที่น่ากลัวสำหรับมุนษย์ มันจะเข้ามาแทนที่งานจำนวนมาก และในอนาคตเราอาจเข้ามาทำงานให้ AI แทนก็ได้